ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

This is a SEO version of พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

ผู้แต่ง : ธนาคารกรุงเทพ

ปีที่พิมพ์ : 2544

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เจริญรัฐการพิมพ์

 

วัดพระศรีโคมคำเป็นวัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ราวพุทธศักราช 2034 โดยมีพระพุทธปฏิมาพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองพะเยา คาดว่าน่าจะมีอายุราว 508 ปี ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพได้จัดตีพิมพ์ พระกฐินพระราชทาน ทอด ณ วัดศรีโคมคำฉบับนี้ เพื่อธำรงรักษาความเชื่อ สิ่งเคารพ บูชาสูงสุดชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ควรค่าแก่การรักษาไว้