ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระเจ้าพรหม วีรบุรุษในตำนานของโยนก – ล้านนา

This is a SEO version of พระเจ้าพรหม วีรบุรุษในตำนานของโยนก – ล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าพรหม วีรบุรุษในตำนานของโยนก – ล้านนา

ผู้แต่ง : มานิต วัลลิโภดม, ศรีศักร วัลลิโภดม และพิเศษ เจียจันทร์พงษ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์

 

พระเจ้าพรหม เป็นชื่อ “วีรบุรุษในตำนาน” ไม่มีหลักฐานว่ามีตัวตนจริง แต่ประวัติศาสตร์ฉบับ “ล้าหลัง-คลั่งชาติ” ของทางการยกย่องและเชื่อถือว่ามีตัวตนอยู่จริงๆ แล้วยอยกเป็น “มหาราช” องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย เรียกพระเจ้าพรหมมหาราช