ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระเจ้าไม้ล้านนา

This is a SEO version of พระเจ้าไม้ล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พระเจ้าไม้ล้านนา

ผู้แต่ง : วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ปีที่พิมพ์ : 2554

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สีสันพรรณไม้

 

เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในปีที่ 700 นี้ มีหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยต่อกระแสการรุนรานด้านศิลปวัฒนธรรม และคงไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่เท่านั้น ณ ที่อื่นๆ ก็คงเช่นเดียวกันในฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนล้านนาคนหนึ่ง ก็ยังระแวดระวังภัยนี้อยู่เสมอ และถึงแม้จะทราบดีว่าไม่สามารถต้านกระแสการรุนรานดังกล่าวได้ ก็ไม่เคยประมาทสักครั้ง มีบางที่คนล้านนาถูกตำหนิว่าเป็นผู้ดีส่วนทำลายความดีงามเหล่านี้เอง ซึ่งอาจจะถูกต้องและไม่ถูกต้องก็ได้ พระเจ้าล้านนา คือความรู้สึกและความหวังของคนในอดีตที่ถ่ายทอดออกมาจากจิตวิญญาณผ่านข้อความจารึกสั้นๆ ที่ฐานพระและสื่อผลงานด้านศิลปะทั้งเรียบง่ายและวิจิตรมาสู่คนล้านนาในยุคหลัง ณ วันนี้ พระเจ้าไม้ เหมือนเป็นข้อสรุปทั้งมวลของคนในอดีตที่สะท้อนให้เข้าใจคนล้านนาในปัจจุบัน