ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องลายสักไทใหญ่

This is a SEO version of รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องลายสักไทใหญ่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องลายสักไทใหญ่

ผู้แต่ง : สายสม ธรรมธิ

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จากหลักฐานทางชาติพันธุ์วรรณา และการบันทึกเดินทางของชาวต่างประเทศที่ค้นพบได้ปรากฏร่องรอยให้เห็นว่าการสักหรือสักยา สักลายมีมานานแล้วในดินแดนเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะนิยมสักลายเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือตัวอักขระคาถาบนร่างกายส่วนต่างๆ โดยเชื่อว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพัน รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชายทั้งในความหมายของความอดทน ความเป็นผู้กล้าในการทำศึกสงคราม