ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เรือนอนุสารสุนทร หอดนตรีพื้นบ้านล้านนา

This is a SEO version of เรือนอนุสารสุนทร หอดนตรีพื้นบ้านล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : เรือนอนุสารสุนทร หอดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ผู้แต่ง : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

เรือนอนุสารสุนทร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา อาทิ เปี๊ยะ หรือ เพียะ ซึง สะล้อ ขลุ่ย ปี่ แน กลองหลวง กลองแอว กลองปู่เจ่ กลองม่าน ป้าดไม้ ป้าดเหล็ก สว่า แสว่ เป็นต้น ศูนย์ วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดตีพิมพ์ เรือนอนุสารสุนทร เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านอันล้ำค่าของล้านนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป