ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา

This is a SEO version of ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา

ผู้แต่ง : ศรีเลา เกษพรหม

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

ลัวะเยียะไร่ ไทใส่นา เป็นเรื่องของการทำนาปลูกข้าว ทั้งของคนที่อยู่บนดอย โดยเฉพาะลัวะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนกลุ่มเดิมที่อยู่ในแถบนี้ก่อนที่คนไทจะอพยพเข้ามา และกล่าวถึงการทำนาของคนไทยยวนที่อยู่บนพื้นราบ สะท้อนถึงภาพวิถีชีวิต และขั้นตอนในการทำนาของคนไทในอดีต ซึ่งมีระบบความเชื่อเข้ามาผสมผสาน นับเป็นวัฒนธรรมที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำนา จึงทำให้คนละลืมวัฒนธรรมในการทำนาแบบดั้งเดิมเกือบหมดสิ้น