ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ล้านคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่

This is a SEO version of ล้านคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ล้านคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ชมรมล้านนาคดีเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 

ล้านนาคดีสัญจร : ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่นี้ ประกอบด้วยบทความต่างๆ 12 เรื่องด้วยกัน ทั้งในเชิงวิชาการ สารคดีหลายสาขาจากสมาชิกชมรมผู้มีความสนใจ และความถนัดในเรื่องต่างๆกัน จึงเกิดผลงานที่สอดคล้องกับวรรณคดีเรื่อง โคลงมังทรารบเชียงใหม่ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ตลอดจนแนะนำชมรมล้านนาคดีเชียงใหม่ บทความเหล่านี้ต่างได้แรงบันดาลใจจากโคลงมังทรารบเชียงใหม่เป็นแม่แบบในการดำเนินงาน ดังเช่น พิธีบวงสรวงตราหลวงหลาบเงินอันเป็นอาชญาบัตรที่ชาวบ้านแปะ ได้สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ซึ่งผู้เขียนมุ่งหวังให้ความรู้แก่ผู้สนใจศึกษา