ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ล้านนา หรือ ลานนา

This is a SEO version of ล้านนา หรือ ลานนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ล้านนา หรือ ลานนา

ผู้แต่ง : ทิว วิชัยขัทคะ

ปีที่พิมพ์ : 2530

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส. ทรัพย์การพิมพ์

 

การใช้ “ล้านนา” แทน “ลานนา” มิใช่เรื่องทฤษฎีขัดแย้ง แต่หากเป็นการใช้โดยอาศัยหลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและเพื่อความถูกต้องในทางอักษรศาสตร์ หลักฐานและเอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ล้านนา และ ลานนา ยังคงมีการโต้แย้งถึงการใช้คำว่าอันไหนนั้นถูกต้องกว่ากัน