ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ลานนาไทยในอดีต

This is a SEO version of ลานนาไทยในอดีต Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ลานนาไทยในอดีต

ผู้แต่ง : บุญเสริม สาตราภัย

ปีที่พิมพ์ : 2522

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ช้างเผือกการพิมพ์

 

ลานนาไทยในอดีต เรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านศิลปกรรม บุคคล สถานที่ และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของลานนาไทย ที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์ ความงดงามของศิลปะ และสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลานนาไทยในอดีต ดังศิลปกรรมตามวัดต่างๆ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่เจดีย์เป็นศิลปกรรมแบบเชียงแสน และยังเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย บุคคลที่สำคัญของลานนานอกจากพญาเม็งรายแล้วก็ยังมีบุคคลท่านหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างบ่อยครั้งนั่นคือ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี รวมไปถึงสถานที่ในลานนาอีกหลายที่ อย่าง ถ้ำขุนตาล ซึ่งอุโมงค์ขุนตาลเป็นอุโมงค์รถไปที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คูเมือง ป้อมกำแพงดินนอกจากนี้ก็จะมีท่าเรือใหญ่ของเชียงใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงการคมนาคมทางน้ำที่ผู้คนต่างพากับสัญจรอยู่เป็นประจำ บ้านเรือน ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า และอีกมาหมายให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าของชาวลานนาไทย