ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ลาย : ศิลปะการป้องกันตัวของไทยใหญ่

This is a SEO version of ลาย : ศิลปะการป้องกันตัวของไทยใหญ่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ลาย : ศิลปะการป้องกันตัวของไทยใหญ่

ผู้แต่ง : สายสม ธรรมธิ

ปีที่พิมพ์ : 2536

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชนชาติไทยใหญ่ หรือที่เขาเรียกตนเองว่า “ไต” นั้น ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในเขต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ กล่าวได้ว่า ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยกลุ่มดังกล่าว นับว่ามรความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะชาวไทยใหญ่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่ยาวนาน ประกอบกับการมีภาพูด ภาษาเขียนเป็นของตัวเอง รวมทั้งการมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการแต่งกายหรือในด้านการแสดง รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ อย่างลายหรือชั้นเชิงของศิลปะในการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและอาวุธ มีหลากหลายท่าและยังถ่ายทอดศิลปะการป้องกันตัวสู่รุ่นลูกหลานเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป