ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ลำนำล้านนา

This is a SEO version of ลำนำล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ลำนำล้านนา

ผู้แต่ง : เอื้อ มณีรัตน์

ปีที่พิมพ์ : 2541

สถานที่พิมพ์ : ขอนแก่น

สำนักพิมพ์ : ขอนแก่นการพิมพ์

 

ความหนาวเย็นของอากาศ ธรรมชาติภูเขาและป่า กิริยามารยาทอันอ่อนโยน วาจาอ่อนหวาน ตลอดจนความสวยของสาวเหนือ ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทย และต่างประเทศให้ไปเที่ยวจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ โดยเฉพาะเขตที่เรียกว่า ล้านนา ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดต่างๆหลายจังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ และน่าน เสน่ห์ของไม้ดอกเมืองเหนือ มีอิทธิพลชวนให้หลงใหลใฝ่ฝันของคนไทยทั่วไป ยิ่งการเกษตรได้รับพัฒนาไม้ดอกเมืองเหนือจึงกลายเป็นสินค้าสำคัญ การบรรยายถึงล้านนาในปัจจุบันคงสู้ไปดูด้วยตาไม่ได้ สำหรับตำนานในอดีต จะซาบซึ้งได้ต้องอาศัยกวี ผู้มีความสามารถ ผลงงานของ คุณเอื้อ มณีรัตน์ ที่พรรณนาเรื่องราวเมืองเหนือ ภายใต้ชื่อ ลำนำล้านนา จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง กว่า 700 บทกลอน และเกือบ 70 เรื่อง