ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัดป่าสัก

This is a SEO version of วัดป่าสัก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : วัดป่าสัก

ผู้แต่ง : วิชัย ตันกิตติกร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

 

วัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน ภายในหนังสือ นำชมกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก เล่มนี้จะมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะทางศิลปกรรมของวัดป่าสักพร้อมภาพถ่ายประกอบของสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในวัดเพื่อให้ผู้ที่สนใจในหนังสือและวัดป่าสักสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือนำชมได้ด้วยตัวเองและได้เห็นภาพของวัดจะได้ช่วยให้เข้าใจมายิ่งขึ้น