ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง

This is a SEO version of เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง

ผู้แต่ง : อุดม รุ่งเรืองศรี

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง

 

มหาชาติ หรือ เวสสันตรชาดก ถือเป็นชาดกที่ศรัทธาสาธุชนชาวล้านนานิยมฟังกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องหนึ่งในชุดทศชาติชาดก ซึ่งถือกันว่าเป็นพระชาติสุดท้าย ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า เป็นชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีมากยิ่งกว่าในชาติอื่นๆ และเป็นชาดกที่มีบันทึกไว้ใน มาเลย.ยเทวต.เถรวต.ถุ ด้วยความสำคัญข้างต้นทำให้เกิดการรื้อฟื้น วิพากษ์มหาชาติชาดก ตอนเวสสันตรชาดก เพื่อให้เป็นที่รับรู้ และเข้าใจอย่างถูกต้องโดยทั่วกัน