ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง

This is a SEO version of สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง

ผู้แต่ง : ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2538

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

 

งานฉลองสมโภชพระธาตุเจดีย์หลวง 600 ปีครั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ 2 เล่ม คือ เล่ม 1 เป็นเล่มใหญ่ จัดทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาสาระหนักไปทางวิชาการ ประวัติศาสตร์โบราณคดี ในส่วนที่เกี่ยวกับเจดีย์หลวง ใช้อ้างอิงได้ เล่ม 2 เป็นเล่มเล็ก รวบรวมข้อเขียนที่เป็นทำนองตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ที่อ่านฟังเข้าใจง่าย พร้อมทั้งข้อเขียนเล่าประวัติเจ้าอาวาส และพระเถระต่างๆ