ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สารคดีชุดถิ่นทองของไทย เชียงใหม่

This is a SEO version of สารคดีชุดถิ่นทองของไทย เชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สารคดีชุดถิ่นทองของไทย เชียงใหม่

ผู้แต่ง : สมัย สุทธิธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2542

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสารคดี ชุดถิ่นทองของไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ตำนาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตำนานการสร้างนครพิงค์, ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ, เมืองเชียงใหม่วันนี้, แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ และวัดโบราณสถานที่น่าสนใจ