ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สืบสานล้านนา แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า

This is a SEO version of สืบสานล้านนา แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สืบสานล้านนา แรกแสงตะวันยก ตราบตะวันตกลับฟ้า

ผู้แต่ง : ธิตินัดดา จินาจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : สันติภาพการพิมพ์

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนต่างๆได้มีการสืบทอดต่อเนื่องมาจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนในอนาคตกาล วัฒนธรรม ภูมิปัญญานี้อยู่ใกล้ตัวเรามากเสียจนมองเกือบไม่เห็น ยิ่งในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ที่นับวันโลกยิ่งไร้พรมแดน กระแสธารอันเชี่ยวกรากของวัฒนธรรมแห่งการกลืนกินวิถีชีวิตบริโภคทรัพยากรจากแดนไกล โหมกระหน่ำไหลบ่าเข้ามาอย่างบ้าครั่ง นับวันความเป็นตัวตนของเราแผ่วบางลงทุกที การเดินทางสืบค้นหารากเหง้า การทำความเข้าใจเรื่องราวในอดีต ที่มาของปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อนาคตที่สืบต่อบนรากฐานอันมั่นคง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาสืบเนื่องยาวนานหลายชั่วอายุคนจนยากที่จะเดินตามหาจุดเริ่ม ความเป็นตัวของตัวเองหรือเมืองที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตนนั้นย่อมดีกว่าการเลียนแบบ วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆในแต่ละที่จึงควรรักษาให้คงอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป