ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

อักษรพิเศษในภาษาล้านนา

This is a SEO version of อักษรพิเศษในภาษาล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : อักษรพิเศษในภาษาล้านนา

ผู้แต่ง : สนั่น ธรรมธิ

ปีที่พิมพ์ : 2534

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ระบบการเขียนอักษรในคัมภีร์ใบลานต่างๆนั้น สะท้อนถึงลักษณะอักษรที่มีระบบการเขียนเป็นพิเศษ แตกต่างไปจากระบบการเขียนแบบธรรมดา ถ้าหากมองผ่านไปโดยมิได้สนใจ จึงทำให้สาระที่เขียนด้วยอักษรนั้นๆ อาจถูกละเลยไปอย่างน่าเสียดาย เพราะด้วยระบบการเขียนอักษรของภาษาล้านนา ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ใบลานสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในปัจจุบัน