ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

บ้านโบราณเมืองลำพูน

This is a SEO version of บ้านโบราณเมืองลำพูน Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : บ้านโบราณเมืองลำพูน

ผู้แต่ง : วิทูรย์ เหลียวรุ่งเรือง

ปีที่พิมพ์ : 2546

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่