ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

แหล่งเตาล้านนา

This is a SEO version of แหล่งเตาล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : แหล่งเตาล้านนา

ผู้แต่ง : กองโบราณคดี กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2533

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย