ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สรรพช่าง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่

This is a SEO version of สรรพช่าง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สรรพช่าง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ดาว