ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง

This is a SEO version of สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : สาวิตรี ความเรียงและบทละครร้อง

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2528

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ธนาคารออมสิน