ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัดพระธาตุลำปางหลวง : ระเบียงคด กุฏิพระแก้ว และหอไตร

This is a SEO version of วัดพระธาตุลำปางหลวง : ระเบียงคด กุฏิพระแก้ว และหอไตร Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : วัดพระธาตุลำปางหลวง : ระเบียงคด กุฏิพระแก้ว และหอไตร

ผู้แต่ง : สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2551

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.