ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เล่าเรื่องในไตรภูมิ

This is a SEO version of เล่าเรื่องในไตรภูมิ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : เล่าเรื่องในไตรภูมิ

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ

ปีที่พิมพ์ : 2512

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : อักษรเพชรเกษม