ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ : ย้อนนิยายปรัมปราเมืองลัวะสู่ตำนานล้านนาก้าวย่างโหยหาสู่สังคมโลกาภิวัตน์

This is a SEO version of ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ : ย้อนนิยายปรัมปราเมืองลัวะสู่ตำนานล้านนาก้าวย่างโหยหาสู่สังคมโลกาภิวัตน์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ลัวะล้านนาโลกาภิวัตน์ : ย้อนนิยายปรัมปราเมืองลัวะสู่ตำนานล้านนาก้าวย่างโหยหาสู่สังคมโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง : นิคม พรหมมาเทพย์

ปีที่พิมพ์ : 2559

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : แม็กซ์พริ้นติ้ง