ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

 

ชื่อเรื่อง : เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม

ปีที่พิมพ์ : 2532

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์