ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย และตำนานพระพิมพ์

This is a SEO version of พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย และตำนานพระพิมพ์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ในประเทศไทย และตำนานพระพิมพ์

ผู้แต่ง : บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง และยอช เซเดส์

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : รวมมิตรไทย