ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

แผ่นดินล้านนา

This is a SEO version of แผ่นดินล้านนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : แผ่นดินล้านนา

ผู้แต่ง : สุรพล ดำริห์กุล

ปีที่พิมพ์ : 2539

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ