ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง

This is a SEO version of ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง

ผู้แต่ง : ราชวิสุทธิโสภณ, พระ

ปีที่พิมพ์ : 2531

สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.

สำนักพิมพ์ : กิตติวรรณ