ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประวัติการสร้างพระพุทธรูป และล้านนา เวียงไชยปราการ

This is a SEO version of ประวัติการสร้างพระพุทธรูป และล้านนา เวียงไชยปราการ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ประวัติการสร้างพระพุทธรูป และล้านนา เวียงไชยปราการ

ผู้แต่ง : วัดสันติวนาราม

ปีที่พิมพ์ : 2547

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ทิพย์เนตรการพิมพ์