ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ปกิณกคดี

 

ชื่อเรื่อง : ปกิณกคดี

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระ

ปีที่พิมพ์ : 2515

สถานที่พิมพ์ : ธนบุรี

สำนักพิมพ์ : รุ่งวัฒนา