ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถ และบทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย)

This is a SEO version of ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถ และบทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ธรรมาธรรมะสงคราม บทละคอนเรื่องพระเกียรติรถ บทละคอนร้องเรื่องพระเกียรติรถ และบทละคอนเรื่องขุนช้างขุนแผน (ชุดแต่งงานพระไวย)

ผู้แต่ง : มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : แพร่การช่าง