ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

This is a SEO version of ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

ผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ปีที่พิมพ์ : 2510

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมสารบรรณทหารอากาศ