ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตำนานพระธาตุจอมจ้อ ตำนานเมืองเทิง (เมืองเถิง) คร่าวฮ่ำสร้างถนนเชียงราย - เถิง

This is a SEO version of ตำนานพระธาตุจอมจ้อ ตำนานเมืองเทิง (เมืองเถิง) คร่าวฮ่ำสร้างถนนเชียงราย - เถิง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระธาตุจอมจ้อ ตำนานเมืองเทิง (เมืองเถิง) คร่าวฮ่ำสร้างถนนเชียงราย - เถิง

ผู้แต่ง : ประจักษ์พัฒนคุณ, พระครู

ปีที่พิมพ์ : 2535

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์