ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตำนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาปางเดิม

This is a SEO version of ตำนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาปางเดิม Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาปางเดิม

ผู้แต่ง : มนตรี ธมฺมเมธี, พระครูใบฎีกา

ปีที่พิมพ์ : 2543

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : มิ่งเมือง