ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ตำนานพระแก้วขาว (เสตังคมณี) กับพระศิลา (พระหินอ่อน)

This is a SEO version of ตำนานพระแก้วขาว (เสตังคมณี) กับพระศิลา (พระหินอ่อน) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : ตำนานพระแก้วขาว (เสตังคมณี) กับพระศิลา (พระหินอ่อน)

ผู้แต่ง : วัดเชียงมั่น

ปีที่พิมพ์ : 2525

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธาราทองการพิมพ์