ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ

This is a SEO version of เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : เชียงใหม่ - ลำพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ

ผู้แต่ง : พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน และนนธชัย นามเทพ

ปีที่พิมพ์ : 2552

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ธารปัญญา