ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่

This is a SEO version of คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : คำจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่

ผู้แต่ง : ฮันส์ เพนธ์

ปีที่พิมพ์ : 2519

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี