พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย

  • Print
This is a SEO version of พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครลำปาง เมืองลำพูนไชย

ผู้แต่ง : มหาอำมาตยาธิบดี, พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2505

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : พระจันทร์