ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

ดาวน์โหลดนิทรรศการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

File size 26.47 MB Download

รายละเอียด :

นิทรรศการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมีเนื้อหานิทรรศการเกี่ยวกับประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์, ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก, ขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  และเครื่องมงคลสิริเบญจราชกกุธภัณฑ์ จำนวน 34 บอร์ดภาพ