ปรับขนาดอักษร

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (ภาพพระราชทาน)

พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (ภาพพระราชทาน)

     สำนัก งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=1413

     .
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ความละเอียดสูงผ่านทาง ๓ ช่องทาง คือ