ปรับขนาดอักษร

พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง

This is a SEO version of พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง Page 6
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ชื่อเรื่อง : พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง

ผู้แต่ง : นาคฤทธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่

สำนักพิมพ์ : ลานนาการพิมพ์

 

พุทธตำนาพระเจ้าเลียบโลก นับว่าเป็นพงศาวดารดึกดำบรรพ์ขอพระพุทธศาสนา เป็นมรดก สมบัติ ศิลปวัฒนธรรม ทางการศึกษาที่ล้ำค่าของชาติ จัดเป็นมรดกโลกเลยก็ว่าได้ และยังมีบทความเรื่อง กรุคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ ของชาวพุทธที่ บามิยัน ที่อัฟกานิสถานได้ทำลายพระพุทธรูปสลักหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่มีผู้นำคัมภีร์ออกไปก่อน กล่าวได้ว่าเป็นคัมภีร์พุทธที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมื่อผู้เขียนได้สาริกไปนมัสการกราบไหว้ถึงที่ว่ามีจริงตามตำนานหรือไม่ ก็ได้ภาพถ่ายมาเพื่อประกอบหลักฐานว่าในตำนานโบราณที่กล่าวถึงนั้นมิใช่เรื่องที่กล่าวขึ้นลอยๆ อย่างนายปรัมปรา เป็นของมีจริง เพียงแต่บางแห่งชื่อที่อยู่อาจผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา