ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

Takashi Nagatsuka ศาสตราจารย์ เกียรติคุณจาก Tsurumi University เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ Ph.D. Takashi Nagatsuka ศาสตราจารย์ เกียรติคุณจาก Tsurumi University เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณาภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ ให้การต้อนรับและนำชมห้องบริการ