ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

Mr.Zhu Xingbao บรรณารักษ์จากห้องสมุดมณฑลเจียงซู ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ Mr.Zhu Xingbao บรรณารักษ์จากห้องสมุดมณฑลเจียงซู ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและนำชมห้องบริการต่างๆ