ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ในช่วงปิดเทอมห้องหนังสือเด็กและเยาวชน นอกจากมีหนังสือเด็กและเยาวชนให้อ่านแล้ว ผู้ปกครองยังได้นำน้องๆ มาทำกิจกรรมการปั้นแป้งโดว์

วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในช่วงปิดเทอมห้องหนังสือเด็กและเยาวชน นอกจากมีหนังสือเด็กและเยาวชนให้อ่านแล้ว ผู้ปกครองยังได้นำน้องๆ มาทำกิจกรรมการปั้นแป้งโดว์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการความแข็งแรงกล้ามเนื้อ จะส่งผลให้น้องมีจินตนาการและพัฒนาการที่ดีในการเขียนหนังสือและยังช่วยส่งเสริมจินตนาการตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี