ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร และเปิดนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด...หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม”

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. นางวราภรณ์ วสุนธรารัตน์ ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ๑๐๘ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร และเปิดนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด...หนึ่งสุดยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม” โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกร้าน Creative Fine Arts ของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร