ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Green Volunteer Vol.1

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Green Volunteer Vol.1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้การป้องกันฝุ่นควัน รวมถึงการสำรวจ และปักหมุดต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่