ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วิทยากรจากมูลนิธิเมล็ดฝัน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยากรจากมูลนิธิเมล็ดฝัน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีบรรณารักษ์ให้การต้อนรับและนำชมห้องบริการต่างๆ