ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สำนักงานกฎหมาย เคเอ็น ลีกอล เฟิร์ม ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ จัดสัมมนาในหัวข้อกฎหมายในชีวิตประจําวัน

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สำนักงานกฎหมาย เคเอ็น ลีกอล เฟิร์ม ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ จัดสัมมนาในหัวข้อกฎหมายในชีวิตประจําวัน พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความต้องการรับคำปรึกษา #ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่