ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กลุ่มช่างทอผ้าโบราณเชียงใหม่ เยี่ยมชมผ้าทอโบราณที่จัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มช่างทอผ้าโบราณเชียงใหม่ เยี่ยมชมผ้าทอโบราณที่จัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อนำเอาลายทอผ้าไปสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไม่ให้สูญหาย