ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนายการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๔”

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้อำนายการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ ๔” โดยจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งภายในจะพบกับร้านหนังสือมากมายกว่า ๒๐๐ สำนักพิมพ์ พร้อมทั้งพบปะนักเขียนในดวงใจ, Workshop, การประกวด AniSong Contest และกิจกรรมอีกมากมาย ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต